Skip links

Päänavigointi

HTH- ja ILS-kurssit

Ilmoittaudu mukaan!

Hätätilanteiden hallinta
(HTH-kurssit) ja

Immediate Life Support
(ILS-kurssit)

 

Valitse sinulle sopivin ajankohta ja ilmoittaudu mukaan.
Katso koulutusajankohdat koulutuskalenterista!

 

HTH-kurssin sisältö
Kurssin aikana opit tekemään potilaan tilan ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion järjestelmällisesti ja tehokkaasti ABCDE-työkalua hyödyntäen. Opit tunnistamaan elottomuutta ennakoivia oireita hyödyntämällä NEWS-työkalua, joka on aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä. Käyttämällä systemaattisesti NEWS-työkalua hoitotyössä, valtaosa hätätilanteista on tunnistettavissa riittävän varhaisessa vaiheessa. Myös ISBAR-menetelmään tutustutaan koulutuspäivien aikana tarkemmin. ISBAR:in avulla raportointi ja konsultointi tapahtuu strukturoidusti. Tutki, laske ja raportoi!

HTH-kurssin keskeiset teemat
• Peruselintoimintojen fysiologia
• ABCDE-työkalun käyttö
• NEWS-pisteytyksen käyttö
• Elvytys
• Käytännön harjoitukset

ILS-kurssin sisältö
Kurssin aikana saat peruselvytystä (BLS, Basic Life Support) laajemmat tiedot hengitystien hallinnasta, EKG:n tulkinnasta sekä nopeasta ja turvallisesta defibrilloinnista käyttäen puoliautomaattista defibrillaattoria. Koulutus pohjautuu vaativampaa ALS (Advanced Life Support) kurssiin, mutta keskittyy keskeisimpiin tietoihin ja taitoihin, joita jokaisen terveydenhuoltoalan ammattilaisen tulisi hallita omassa työssään. Kurssi on Euroopan Elvytysneuvoston laatima standardoitu ensisijainen koulutus elvytystilanteiden hallintaan.

ILS-kurssin keskeiset teemat
• Sydänpysähdyksen syiden tunnistaminen
• Elottomuutta edeltävien oireiden tunnistaminen ja hoito ABCDE-työkalua käyttäen
• Laadukkaan elvytyksen ja defibrillaattorin käytön harjoittelu
• Hengitystien hallinta
• Johtajuuden ja tehokkaan tiimityön sisäistäminen

Keille nämä kurssit sopivat?

HTH-kurssi kurssi soveltuu kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on perustiedot- ja taidot potilaan kohtaamisesta ja hoitotoimenpiteistä.

HTH-kurssi on sertifioitu kurssikokonaisuus (Tehy, Sairaanhoitajaliitto) joka takaa sen, että kurssin sisältö on aina sama riippumatta siitä, milloin osallistut kurssille. Tämä takaa korkea- ja tasalaatuisen kurssisisällön. Opetuskieli on suomi. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen ja kortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Katso lyhyt videopätkä HTH-kurssin elvytysharjoittelu -osiosta.

ILS-kurssi on moniammatillinen yhden päivän kurssi, jonka avulla saat riittävät tiedot ja taidot elvytystä vaativan potilaan hoitoon. Kurssi soveltuu kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

ILS-kurssi on sertifioitu kurssikokonaisuus (Euroopan Elvytysneuvosto), joka takaa sen, että riippumatta siitä, missä ja milloin osallistut kurssille,
se on aina rakennettu samalla tavalla. Tämä takaa korkea- ja tasalaatuisen kurssisisällön. Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus kouluttautua Suomessa. Opetuskieli on suomi. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen kurssitodistuksen, joka on voimassa yhden vuoden.