Jätä linkit väliin

Päänavigointi

HTH-koulutus

Kansalliset, sertifioidut hätätilanteiden hallinta-koulutukset

Ilmoittaudu mukaan!

Uutta Suomessa! Kansalliset, sertifioidut Hätätilanteiden hallinta -koulutukset ovat alkaneet.

Valitse sinulle sopivin ajankohta ja ilmoittaudu mukaan.

Katso kevään 2018 koulutukset koulutuskalenterista!

Koulutuksen sisältö
Peruselintoimintojen fysiologia
ABCDE-työkalun käyttö
NEWS-työkalun käyttö
Elvytys
Käytännön harjoitukset

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu jokaiselle sairaanhoitajalle, missä ikinä yksikössä työskenteletkään. Kurssille osallistuvilta edellytetään perustietoja ja -taitoja potilaan kohtaamisesta ja hoitotoimenpiteistä.

Tavoite
Lisätä kansallisella tasolla sairaanhoitajien toimintavalmiuksia akuuteissa, potilaan henkeä uhkaavissa hätätilanteissa.

Lue pilottiryhmän kokemuksista HTH-koulutuksesta >> (Sairaanhoitaja-lehti 5/17, kirjaudu jäsennumerollasi digilehteen)

Tunnista, arvioi ja toimi!
HTH-koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille. Kurssille osallistuvilta edellyte­tään perustietoja ja -taitoja potilaan kohtaamises­ta ja hoitotoimenpiteistä.

Koulutuspäivän aikana opit tekemään potilaan tilan ensiarvion ja tarkennetun arvion potilaan tilasta järjestelmälli­sesti ja tehokkaasti. 

Kerron mielelläni lisää! tuukka.rantanen@fioca.fi, koulutuspäällikkö

ABCDE-työkalu toimii kirjaamisen ja raportoinnin tukena, ja sen avulla työskentelystä näiden tärkei­den hoitotyön osa-alueiden parissa tulee entistä strukturoidumpaa. Varsinaisen raportoinnin tu­eksi suosittelemme ISBAR-raportointia, johon voit tutustua koulutuksesta saatavan materiaalin avulla.

Opit koulutuksessa NEWS-pisteytyksen käytön, jonka avulla pääosa hätätilanteista on ehkäistävissä. Kokonais­pisteiden laskeminen onnistuu normaalien hoitotoimenpiteissä tarvittavien välineiden avulla, eikä menetelmä siten lisää hoitotyön kuormaa. Suosittelemme NEWS-pisteytyksen käyttöönottoa myös omassa työyksikössäsi.

Tervetuloa oppimaan, kuinka voit saada ai­kaan suuria potilaiden hoitoa parantavia muutoksia muutta­malla hieman jokapäiväistä toimintaasi!

Katso video